המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
חפש חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

אודות פורטל זכויות האדם

פורטל זכויות האדם הוא פרויקט של חטיבת זכויות האדם במרכז האקדמי למשפט ולעסקים שמטרתו להביא לידיעת המשפטנים, הסטודנטים והציבור הרחב מידע עדכני ומהימן על ההתפתחויות המשפטיות בתחום זכויות האדם בישראל, וליצור מאגר מידע משפטי נגיש לכל בנושאי זכויות האדם. את תכני הפורטל מעדכנים על בסיס שוטף סטודנטים במרכז האקדמי חברי מערכת הפורטל.

בעמוד הבית של הפורטל תוכלו למצוא עדכוני פסיקה ועדכונים משפטיים חשובים נוספים בתחום זכויות האדם תחת הכותרת "חדשות זכויות האדם". כן תוכלו מעמוד הבית לגשת למאגרי המידע של הפורטל. המאגרים מחולקים לפי נושאים, נושאי משנה ותתי נושאים בזכויות האדם, כאשר שלושת הנושאים הראשיים הם :"קבוצות מוחלשות", "סוגי זכויות", ו"משפט דת ותרבות". בכל נושא ראשי ניתן למצוא חלוקה לנושאי משנה ותתי נושאים הרלוונטיים לו. מטרתו העיקרית של האתר היא לדווח על ההתפתחויות המשפטיות בעת התרחשותן ולשמרן במאגרי מידע לפי נושאים. לכן, בשלב זה לא תמצאו באתר פסיקה של שנים עברו, למעט בנושא ראשי "משפט דת ותרבות", המשלב בתוכו אתר קודם באותו השם שהוקם על ידנו ובו רוכזו גם פסקי דין, מאמרים ודברי חקיקה מרכזיים בנושא זה משנים עברו. שאר הנושאים מעודכנים לאמצע 2007, ואנו עובדים כעת על הוספת פסקי דין מרכזיים משנים קודמות.

החלוקה העיקרית של זכויות האדם היא לפי "סוגי זכויות" וזהו גם הנושא הראשי באתר, בו תמצאו את מספר הנושאים ותתי הנושאים הגדול ביותר. בין סוגי הזכויות ניתן למצוא את הזכויות האזרחיות והפוליטיות, הנחשבות לדור הראשון של זכויות האדם (הזכויות הקלאסיות/הליברליות) ובהן חופש הביטוי, חופש הדת והמצפון, הזכות לכבוד האדם, הזכות לבחור ולהיבחר, הזכות לחיים ועוד. סוג נוסף של זכויות הן הזכויות הכלכליות חברתיות, הנחשבות לדור שני של זכויות האדם ומעמדן שנוי במחלוקת בין אלה הסבורים כי מעמדן פחות משל הזכויות האזרחיות והפוליטיות לבין אלה הרואים בהן את הבסיס לקיום האנושי ולזכויות האדם האחרות. בין הזכויות הכלכליות חברתיות ניתן למצוא את הזכות לקיום בכבוד, הזכות לחינוך, הזכות לבריאות, זכויות בעבודה, וכו'. כן קיימים תחת נושא ראשי זה סוגי זכויות נוספים.

נושא ראשי שני באתר הוא "קבוצות מוחלשות". קבוצות מוחלשות הינן קבוצות מיעוט הסובלות מאפליה ומפגיעה בזכויות האדם שלהן בשל מאפיין משותף כגון מין, לאום, מוגבלות, נטייה מינית וכו'. האפליה והפגיעה בזכויות יכולות להתבטא בדעות קדומות, אלימות, הדרה, חלוקת בלתי צודקת של משאבים, אי מתן כוח פוליטי ועוד. קבוצות מיעוט "קלאסיות" המופיעות באתר תחת הנושא הראשי של קבוצות מוחלשות הן: נשים, המיעוט הערבי, הומוסקסואלים ולסביות, אנשים עם מוגבלויות וילדים. שתי קבוצות נוספות שהן תולדה של המצב הגיאו פוליטי (כיבוש, גלובליזציה) הן: תושבי שטחים וקבוצת מהגרי עבודה, פליטים וחסרי מעמד.

בכל אחד מתתי הנושאים בשני נושאים ראשיים אלה קיימת חלוקה פנימית לפי "פסיקה" או "שונות", כאשר תחת "פסיקה" יימצאו פסקי הדין בנושא שדווחו באתר ואילו תחת "שונות" יימצאו כתבי בית דין, תיקוני חקיקה חשובים, דוחות חשובים וכו'.

נושא ראשי שלישי באתר הוא "משפט דת ותרבות", שכאמור משלב בתוכו אתר קודם באותו השם ולכן מבנהו מעט שונה. היחס הראוי בין דת למדינה וכיצד עליו לבוא לידי ביטוי במשפט ובחברה מהווים שאלות יסוד בחברה האנושית מימים ימימה. שאלות כגון "האם על הדת לשלוט במדינה או שעל המדינה לשלוט בדת?" והשלכותיהן המעשיות, מעוררות מחלוקות נוקבות בעולם בכלל ובישראל בפרט, ולאחרונה התרחבו תחומי המחלוקת, כאשר קבוצות מיעוט תרבותיות החלו להעלות תביעות להתאמות שלטענתן דרושות להן על מנת לחיות את חייהן ולשמר את ייחודן. המידע תחת נושא ראשי זה מחולק לנושאי משנה ולנושאים כלליים. כך, ניתן למצוא תחת נושא ראשי זה נושאי משנה רבים הכוללים סוגיות פרטניות הנוגעות לדת ותרבות, המוסדרות באמצעות חקיקה ונדונות בפסיקה או במאמרים משפטיים כגון כשרות, גיור, שבת כיום מנוחה, נישואי קטינות ועוד. כן ניתן למצוא מידע בנוגע לארבעה נושאים כלליים המהווים אבני יסוד של היחסים בין משפט דת ותרבות והשזורים כחוט השני בכלל נושאי המשנה, והם עיקרון מיסוד הדת, חופש הדת והמצפון, מדינה יהודית ודמוקרטית, ורב תרבותיות.
אנו מקווים כי תמצאו תועלת ועניין במידע ובדיווחים המובאים באתר.

ברצוננו להודות לעו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, על אישורו להעביר לציבור באמצעות האתר את המידע המופץ ברשימת התפוצה שלו. 

עו"ד סאני כלב, עורך ראשי
ד"ר גילה שטופלר, עורכת מייסדת


חברי מערכת פורטל זכויות האדם, תשע"ד:
עידן אלחרר, ברק זך, מירב סאיג, דיקלה רביב, הדס רמבח, סונדוס מוסא.
חברי מערכת פורטל זכויות האדם, תשע"ג:
הדס אליהו, אבי דוכן, אתי דניאלוב, שירן חן, עינת יהב, אביבה קלאורה, דולב קריזי, ג'ני שוסטק, הילה שיאון, קארין גדי.
חברי מערכת פורטל זכויות האדם, תשע"ב: חיים ינקוביץ', סיוון כנר, קארין דגן, יעקב (ג'ק) לפיד, יפית בלילי, יאניס מולייב, משה סרנגה, סלימאן אלשאפעי, מורן בלזר, שיר בורגמן, לידור בן נעים
חברי מערכת פורטל זכויות האדם, תשע"א: עלי אבו-לבן, אביתר ארביב, ענבל דומב, חן דיין, נועה לנדאו, מיכאל ניצן, דנה עסיס-שנער, זהבה-זיו ערבה, גיא צצקיס, יפתח שבת.
חברי מערכת פורטל זכויות האדם, תש"ע: בר מיכל, בר רעות, דוק אסף, זלכה איריס, זלק יובל, חדד חיה, חן מיכל, יהודה הדס, כשכאש מיכאל, עזריה מיכל, רחמנוב נילי, שמאי אליס.
חברי מערכת פורטל זכויות האדם, תשס"ט: אהרונוב עדי, אובז'נק ישראל, אונגר אנה, אורן רונית, ביבי אושרית, בר אילן שאול, בשן תמיר, חסון לבקה, כהן ישר מעיין, סלוצקי שמוליק, סלוק-טאייב איריס, רוקח שמעון.
חברי מערכת פורטל זכויות האדם, תשס"ח: בטיש חמד, בינדר מיכל, בצלאל אהובי, ללוש יוסי, מזוז לירז, מלרן ניצה, סימסולו שני, עבודי אביב, קינן אפרת
חברי מערכת "משפט דת ותרבות", תשס"ז: עדי ארז, סיוון דניאל, מייק דקר, הדיל קדורה, ח'ליליה ריזק, איה שורק.
חברי מערכת "משפט דת ותרבות", תשס"ו: אלי אברהם, אפרים דה-האס, נועה דהבני-לוי, אורן יעקבלביץ, יוחאי סלומון, דפנה קריין-שפרלינג, סיגלית שהרבני, איציק שיטרית


לשנות. לקבוע. להשפיע.
 
תחנת מידע לסטודנט אגף מרצים