המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

חופש התנועה > שונות

כללי
עתירה לבג"ץ כנגד פינוי בכפייה של תושבי כפרים באזור דרום הר חברון (בג"ץ 413/13)

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ בשם 108 תושבי כפרים באזור דרום הר חברון, כנגד החלטת שר הביטחון וצה"ל להעביר אותם מבתיהם בכפיה, לטובת הסבת השטח לשטח אימונים. בין היתר נטען כי המדובר בתושבים קבועים של האזור, שרובם המכריע נולד בכפרים, וכל זאת בניגוד לעמדת המדינה כי המדובר בתושבים שאינם קבועים. נטען כי ההחלטה פוגעת בזכויותיהם של העותרים למדור, להגנה על אורח חייהם, לקניין פרטי, לפרנסה ולחופש תנועה. עוד נטען כי העברה כפויה של תושבים מנוגדת באופן מוחלט להוראות אמנת ג'נבה ובמשפט הבינלאומי המנהגי. (הוגש ביום 16.01.13)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

דו"ח גישה: "מדד השליטה – אחריותה המתמשכת של ישראל ברצועת עזה"

עמותת גישה פרסמה דו"ח הבוחן את מידת שליטתה ואחריותה של ישראל ביחס לרצועת עזה. בדו"ח זה נטען כי ישראל שולטת על עזה במספר מישורים כגון שליטה באספת החשמל, הגבלת אזורי דיג וחקלאות והגבלת חופש התנועה של אנשים וסחורות לעזה וממנה. כותבי הדו"ח טוענים כי לאור שליטתה של ישראל בעזה והשפעתה על תושביה, מחויבת ישראל להגן על זכויותיהם של תושבי עזה, וזאת מכוח דיני זכויות האדם הבינלאומיים. כותבי הדו"ח טוענים כי ישראל אינה פועלת לפי כללי המשב"ל וכי היא אינה עורכת איזון ראוי בין צרכיה הביטחוניים לבין חובותיה כלפי תושבי עזה. לסיכום מציעים כותבי הדו"ח מספר הצעות קונקרטיות אשר יסייעו לישראל להתאים מדיניותה לכללי המשב"ל, כגון ביטול ההגבלות על הוצאת סחורות מעזה והתרת מעבר חופשי של אנשים בין רצועת עזה לגדה המערבית.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

דו"ח עיר עמים: "וולאג'ה- כפר במצור"

דו"ח של עמותת עיר עמים המציג את הבעיות השונות ביחס לתוואי גדר ההפרדה באזור הכפר וולאג'ה. בין היתר נטען בדו"ח כי תוואי הגדר שנקבע אמור להקיף את הכפר, לסגור עליו מכל עבריו, להפריד אותו מאדמותיו החקלאיות ולנתק אותו מהסביבה. הכותבים טוענים כי מעבר לפגיעה ההומניטארית הקשה עלולה להיגרם מתוואי הגדר המתוכנן, תוואי זה מאיים לפגוע אנושות גם בערכי הנוף והטבע שבסביבת הכפר. בדו"ח מוצגים ההליכים המשפטיים שהוגשו בעניין והחלטת בית המשפט, אשר נתן למדינה 45 ימים כדי לנמק מדוע לא תשקול את שינוי תוואי הגדר. (נובמבר 2010)
עתירה לבג"צ לביטול נוהל היוצר פגיעה בזכות לחיי משפחה של תושבי השטחים

העותרים, ארגוני זכויות אדם ישראלים ופלסטינאים הפועלים להגנה על זכויות תושבי השטחים. העותרים טוענים כי הנוהל החדש לטיפול בבקשות השתקעות תושבי רצועת עזה באיו"ש פוגע בזכות לחיי משפחה ובזכות לחופש התנועה בין עזה לגדה ומהווה הפרה של חובות המפקד הצבאי. הנוהל אוסר באופן גורף מעבר מרצועת עזה לגדה המערבית, לרבות שלא דרך ישראל, למי שאינו עומד בקריטריונים קבועים מראש. לטענת העותרים אי חוקיות הנוהל נובעת מעמדת המשיבים לפיה קשר משפחתי כשלעצמו אינו מהווה עניין "הומניטארי". על כן לטענתם, מהווה הנוהל הפליה פסולה, הענשה קולקטיבית, פגיעה מכוונת תוך שקילת שיקולים זרים וחורג מעקרון המידתיות, ולכן יש לבטלו. (הוגש 12/03/2010)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

לאחר שנה של הליכים משפטיים התיר הצבא לאישה לצאת מרצועת עזה כדי להתאבל על מות אימה עם משפחתה בגדה (בג"ץ 9258/08)

בסופם של הליכים משפטיים ממושכים אשר כללו הגשת עתירה מתוקנת על-ידי המוקד להגנת הפרט, בהתאם לבקשת בית המשפט, אושרה בקשתה של העותרת לביקור בני משפחתה בגדה לתקופה קצובה. טרם הגשת העתירה הגישה העותרת בקשות לבקר את אימה החולה בגדה, ומיד לאחר פטירתה להתאבל על מותה עם בני משפחתה, אך כל הבקשות נדחו. בעתירה שהוגשה נטען כי דחיית הבקשות על-ידי הצבא פגעהו בזכות לחיי משפחה של העותרת, בחופש התנועה שלה ובזכות למעבר המעוגנת במשפט הבינלאומי. בשל התנהלות הצבא בעניין, הגישו העותרת והמוקד להגנת הפרט בקשה לפסיקת הוצאות כנגד המשיבים.


לצפייה בעתירה המקורית שהוגשה ביום 4.11.2008


בג"ץ אסר על המפקד הצבאי לגרש תושב חברון לרצועת עזה כיוון שמענו אינו מעודכן במרשם האוכלוסין (בג"ץ 6685/09)

העותר, נשוי ואב לשני ילדים, עבר מרצועת עזה להתגורר בחברון בהיתר שקיבל מישראל. העותר נעצר והוצא נגדו צו גירוש לרצועת עזה, כיוון שעל פי רשום במרשם האוכלוסין מענו ברצועת עזה. המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ בשם העותר וכן ביקש צו ביניים למניעת גירושו עד מתן החלטה בעתירה. לטענת העותר גירושו יגרום נזק קיצוני ובלתי מידתי לזכות היסוד שלו ושל משפחתו לחיי משפחה, לזכותם לבחור את מקום מגוריהם המשותף, לזכותם להורות וכן לטובת ילדיהם הקטנים. לטענת המפקד הצבאי דין העתירה להידחות שכן העותר הינו שוהה בלתי חוקי. עם זאת המפקד הצבאי לא התנגד לשחרור העותר בערבות מאחר ואין כל מידע ביטחוני שלילי לגביו. בג"ץ הוציא צו ארעי האוסר על גירוש העותר עד למתן החלטה בעניינו.


תגובת המשיב


נמחקה עתירה להתיר לרופא מחברון לצאת לכנס מקצועי בחו"ל לאחר שסירוב גורמי הביטחון הוסר כיוון שהתברר כלא מבוסס (בג"ץ 4819/09)

המוקד להגנת הפרט עתר לבית המשפט העליון כנגד גורמי הביטחון המסרבים להתיר לרופא לצאת לכנס מקצועי בחו"ל בטענה כי הוא פעיל חמאס. העותרים טענו כי הרופא מעולם לא נעצר בעוון כלשהו וסירוב גורמי הביטחון מהווה הפרה בוטה של חובות הצבא כלפי העותר לפי המשפט הישראלי והמשפט הבינלאומי ההומניטארי והפרה של זכויותיו לחופש העיסוק ולחופש התנועה. במסגרת העתירה נימקה פרקליטות המדינה את הסירוב בהיותו של העותר פעיל בחמאס, אך לאחר שהמוקד הצביע על כך שהעובדות עליהן מתבסס הסירוב שגויות בעליל הוחלט לאפשר את יציאת העותר לחו"ל, והעתירה נמחקה.
עתירה לבג"צ לאפשר לאישה שאיבדה את אמה לצאת מרצועת עזה כדי להתאבל עם משפחתה בגדה המערבית (בג"ץ 9258/08)

טרם הגשת העתירה הגישה העותרת, תושבת רצועת עזה, בקשות לבקר את אימה החולה בגדה, ומיד לאחר פטירתה להתאבל על מותה עם בני משפחתה, אך הבקשות נדחו. בעתירה שהוגשה על ידי המוקד להגנת הפרט, מתבקש בית המשפט להורות למשיבים לאפשר לאישה ולילדיה לצאת מהרצועה ולעבור לגדה המערבית על-מנת להתאבל עם בני משפחתם. בעתירה נטען, כי דחיית הבקשות פוגעת בזכות לחיי משפחה של העותרת, חופש התנועה שלה ובזכות למעבר, המעוגנת במשפט הבינלאומי.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בעקבות עתירות לבג"צ פרסמה המדינה נוהל חדש המונע כמעט לגמרי מעבר פלסטינים מרצועת עזה לגדה המערבית (בג"צ 3991/08)

במסגרת עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט לבג"צ בעניינם של פלסטינים שהמדינה סירבה להתיר מעברם מעזה לגדה למרות שלא הייתה נגדם מניעה ביטחונית, פירסמה המדינה נוהל חדש לטיפול בבקשות מעבר אלה. על פי הנוהל, לפלסטינים שמענם הרשום בעזה אין זכות לשהות או לחיות בגדה המערבית. בנוהל נקבע, כי רק בקשות "הומניטאריות אובייקטיבית", שיועברו לישראל על ידי מנכ"ל המשרד לעניינים אזרחיים הפלסטיני, ייבחנו. בקשות אלו כוללות שלוש קבוצות: חולים כרוניים שמרפא למחלתם מצוי אך ורק בגדה המערבית; קטינים, מתחת לגיל 16, שיתייתמו מהורה ברצועת עזה והורהים השני מצוי בגדה המערבית, וקשישים, מעל גיל 65, במצב סיעודי שמחייב טיפול קרוב משפחה שגר בגדה. יש להדגיש כי הנוהל אינו חל על מעבר מהגדה לרצועת עזה.
עתירה של המוקד להגנת הפרט בעניינם של אב ובנו המבקשים לשוב לביתם ברצועת עזה.

העותר, יליד חברון, התחתן עם פלסטינית תושבת עזה והקים משפחה. בעקבות מגבלות קשות שהטילה ישראל על מעבר פלסטינים מהרצועה לגדה המערבית, נאלץ העותר להישאר במשך תקופה ארוכה ברצועת עזה מבלי לבקר את בני משפחתו שבחברון. מאוחר יותר, החליט העותר בלית ברירה לעבור לגדה עם בנו כדי לעמוד לצד אמו בעת ניתוח שעברה לכריתת רגלה. כאשר ביקש לשוב חזרה לביתו, הוצב בפניו תנאי, כי יאושר מעברו רק אם יתחייב בכתב כי לא ישוב עוד לגדה המערבית. בעתירה ניטען בין היתר כי ישראל פוגעת בזכות הפלסטינים לחיי משפחה ובזכותם לחופש התנועה בין שני חלקי ארצם.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

המוקד להגנת הפרט הגיש עתירה למתן היתר כניסה לישראל לשמונה פלסטינים הנמצאים בסכנה בסמוך לגדר המפרידה בין עזה לישראל

המוקד להגנת הפרט הגיש עתירה להתיר כניסה לישראל לשמונה פלסטינים, אנשי תנועת הפתח, שנמלטו מביתם ברצועת עזה, לאחר שכוחות חמאס ניסו להתנקש בחייהם במקום מגוריהם. לדברי המוקד, השמונה נמצאים בסכנה בסמוך לגדר המפרידה בין רצועת עזה לישראל, ללא מזון ומים וללא טיפול רפואי הכרחי. המדינה בתגובה הציבה תנאים להתרת כניסתם לישראל וציינה כי לא חלה עליה חובה לעשות כן. בין יתר התנאים, כפפה החלטתה להסכמת הרשות הפלסטינית למעברם לשטח הגדה. בתגובה נוספת , טענה המדינה כי לאחר בירור עם גורמי הביטחון, התגלה כי קיים מידע בטחוני שלילי לגבי שלושה מבינהם וכן נמסר מטעם הרשות הפלסטינית כי היא מסרבת למעבר. העותרים בתגובה השיבו כי הסמכות להתיר את יציאתו של פלסטיני מעזה לגדה המערבית נתונה בידי מדינת ישראל בלבד.


תגובת המדינה
תגובת העותרים

תגובת העותרים בעתירה לביטול מדיניות מערכת הביטחון שלא לאפשר לפלסטינים מהגדה המערבית לקבל היתרי כניסה לישראל לצורך לימודים (בג"ץ 8242/06)

לפני כשנתיים הוגשה באמצעות עמותת "גישה" עתירה לבג"צ הדורשת לבטל את מדיניות מערכת הביטחון, שלא לאפשר לאף פלסטיני מהגדה המערבית לקבל היתרי כניסה לישראל לצורך לימודים – יהיו נסיבות המקרה אשר יהיו. מערכת הביטחון בתגובה לעתירה ניסחה "קריטריונים לבחינת בקשות של סטודנטים פלסטינים" המטילות מגבלות חמורות ביותר על האפשרות ללמוד בישראל. כתגובה לכך הוגשה תגובת העותרים הטוענת, כי הקריטריונים נקבעו תוך חריגה מסמכות של המפקד הצבאי ואף מפירים את חובותיו כלפי תושבי הגדה.
דו"ח גישה "הרחקה קולקטיבית - סטודנטים לכודים בעזה"

עמותת "גישה" פרסמה דו"ח בנוגע לבעיית הסטודנטים הפלשתינאים בעזה, אשר בעקבות הסגר המוטל על הרצועה נימנעת זכותם לרכישת השכלה אקדמאית בחו"ל. בדו"ח צויין כי מערכת ההשכלה הגבוהה בעזה הינה מוגבלת מאוד, ולכן לימודים לתארים מתקדמים מתאפשרים במרבית המקרים רק בחו"ל. הודגש כי מניעת יציאת סטודנטים מהווה פגיעה קשה בזכות לחופש התנועה ולרכישת השכלה ופגיעה ביכולתה של החברה הפלשתינאית להתפתח.
נדחתה בקשתו של חולה סופני מעזה להיכנס לישראל לקבלת טיפול רפואי (בג"צ 1912/08)

בית המשפט העליון דחה עתירה של אירגוני זכויות אדם לאפשר לתושב עזה חולה במחלה סופנית להיכנס לישראל לצורך קבלת טיפול כימותרפי. בית המשפט קבע כי האיזון שנערך בין המידע שהציג השב"כ לגבי מסוכנותו של החולה לבין השיקולים ההומניטריים בעניין רמת הטיפול הרפואי שיקבל החולה בירדן או מצרים הינו מידתי. וכי לא נפל דופי בהחלטה לסרב לבקשת העותרים לאפשר לחולה להיכנס לישראל.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

ביהמ"ש לעניניים מנהליים קיבל עתירתם של אזרחים אמריקאים ממוצא פלסטיני, אשר ביקשו להיכנס לשטחים דרך ישראל (עתמ 1047/07 )

העותרים הם בני זוג נשואים, אזרחי ארה"ב שיש להם קרובי משפחה בירושלים ובשטחים. השניים עתרו כנגד סירוב כניסתם לישראל ולשטחים שכן מטרתם היא ביקור קרוביהם גרידא. בימה"ש דחה את טענות המדינה בדבר ניסיון השתקעותם בשטחים, וסירב לדון בטענות בדבר הצורך באישור המפקד הצבאי לכניסה לשטחים, משום שאלה הועלו בשלב מאוחר ונושא זה אף נידון בעבר בפסק דין עקרוני. לאור טעמים אילו בימה"ש הורה כי יש לתת לעותרים אשרה מוגבלת בכפוף להפקדת ערבות.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה לבג"צ כנגד הגבלת תנועתם של פלסטינים בכביש 433 (בג"צ 2150/07)

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"צ בשמם של שישה כפרים בשטחים בדרישה לפתוח מחדש לתנועת פלסטינים את כביש 443 העובר בתוככי הגדה המערבית והמיועד כיום לתנועה של ישראלים בלבד. העתירה הוגשה נגד שר הביטחון, מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ומפקד חטיבת בנימין. לדברי העותרים מניעת השימוש בכביש זה פוגעת קשות בזכויות יסוד של תושבי האזור ונעשית ללא סמכות חוקית ותוך אפליה פסולה על בסיס מוצא לאומי.
הוגשו עיקרי טיעון לבג"ץ נגד איסור הנסיעה על הפלסטינים בכביש 443

הוגשו עיקרי טיעון לקראת הדיון בבג"צ נגד האיסור על פלסטינים לנסוע בכביש 443 וחסימת הכניסות לכביש מכל הכפרים הפלסטינים שלצידו.צויין בין היתר כי זהו איסור מפלה, שבכוחו להשליך על הפרשנות הרשמית של ישראל לאיסור ההפליה הקבוע במשפט הבינלאומי.כמו כן נשאלו שאלות הנוגעות לתקינותו של ההליך השיפוטי.
תגובה לעתירה שהוגשה לבג"צ בעניין כשל מערכתי שנפל בהחלטות להטלת מגבלות תנועה מטעמים ביטחוניים על תושבי השטחים. (בג"צ 8155/06)

המשיבים הגישו כתגובה לעתירה, את הנוהל החדש שגובש, אשר עיון בו מגלה כי מדובר בנוהל, המנוגד לעקרונות מינהל תקין בסיסיים. בנוסף, בטרם חלפו 30 הימים, שניתנו לעותרים להגשת תגובתם, אצו המשיבים ליישום הנוהל וקביעת העובדות בשטח. המערערים הגישו בקשה לצו-ביינים וצו על-תנאי.
עתירה לבג"צ נגד מדיניות חסימות התנועה הקולקטיביות בצפון הגדה (בג"צ 1706/08)

האגודה לזכויות האזרח הגישה עתירה דחופה לבג"צ כנגד חוקיותן של ההוראות, המגבילות בני-אדם לשטח מחיה מצומצם תוך איסור על יציאתם ממנו, אשר הוטלו באופן גורף על קבוצות אוכלוסייה שלמות המונות עשרות אלפי בני-אדם, בלא שעומדים נגד הנפגעים חשדות או ראיות כלשהם, שיבססו קיומו של סיכון הנובע מהם באופן אישי. בעתירה נטען כי הגבלות אלו אסורות ממספר טעמים: הן מוטלות על עשרות אלפי בני-אדם, שרובם המכריע אינם חשודים בסיכון כלשהו לביטחון, ולפיכך מהוות הפרה של האיסור על ענישה קולקטיבית; הן מוטלות על בסיס מוצאו הלאומי של אדם, רק על תושבי האזור הפלסטינים, ולפיכך נגועות באפליה פסולה על בסיס מוצא לאומי; הן נגועות בחוסר סבירות קיצוני, משום שהן פוגעות באופן בלתי-מידתי בזכויות אדם; הן שוללות זכויות יסוד כחופש התנועה.
עתירה לבג"צ לאפשר יציאת סטודנטים מרצועת עזה.

עתירה לבג"צ בשמם של שבעה סטודנטים מרצועת עזה, שכבר ארבעה חודשים אינם יכולים לצאת מהרצועה ולהגיע לקמפוסים ברחבי העולם לשם התחלת או המשך לימודיהם.
עתירה לאפשר למשפחה עזתית לחזור לעזה

עמותת גישה הגישה עתירה בשמם של שלושה ילדים ואמם, תושבי רצועת עזה, שתקועים בירדן כבר ארבעה חודשים בלי אפשרות לחזור הביתה. ברצועה נותר אבי הילדים ובעלה של אמם
קבוצות מוחלשות

זכויות האדם בשטחים
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם