המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הזכות לבריאות > פסיקה

כללי
בג"ץ דחה עתירת תושב השטחים למימון טיפול רפואי בישראל על חשבון המדינה (בג"ץ 9394/10)

העותר הינו תושב השטחים הנשוי לתושבת קבע בישראל, ואשר סובל ממחלה קשה. על רקע סיועו בעבר לכוחות הביטחון ביקש העותר שיוענק לו, בין היתר, טיפול רפואי על חשבון המדינה. ביהמ"ש ציין שע"פ חוק זכויות החולה, במקרה של "מצב חירום רפואי" זכאי כל אדם לקבל בישראל טיפול רפואי דחוף ללא התניה וכי הצלת חיים הוא ערך הומניטרי שראוי, ככל האפשר, לחתור להגשמתו, גם שמדובר במי שאינו ישראלי. יחד עם זאת נקבע שבמסגרת האיזון הראוי יש לשקול בעניין שיקולים שונים כגון מעורבותו של העותר בפלילים, חומרת מצבו ואפשרותו לקבל סעד במקום אחר. נקבע כי לאור האמור אין להתערב בהחלטת המדינה וכי יש לדחות העתירה בין היתר גם מהטעמים שהעותר לא מיצה ההליכים החלופיים העומדים לרשותו בעניין ושהרשות הפלסטינית התחייבה לממן לו הטיפולים בישראל. (ניתן 21.12.11)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

ביהמ"ש לעניינם מנהליים עיכב גירוש מהגרת עבודה נשאית הנגיף HIV מהטעם שלא נבדק אם תזכה בטיפול רפואי הולם במדינת מוצאה (עת"מ 28369-04-11)

ביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים קיבל עתירת מהגרת עבודה, אזרחית גאנה השוהה בישראל שלא כדין, לעיכוב גירושה מהארץ. העותרת, נשאית הנגיף HIV, ביקשה לקבל מעמד זמני בישראל מטעמים רפואיים ע"פ נוהל של משרד הפנים החל בעניין. משרד הפנים דחה הבקשה מהטעם כי נדרש טיפול ארוך טווח וכי הטיפול במדינות שונות השתפר מאוד. נקבע שהחלטת המשרד התקבלה באופן כללי, ללא בירור נקודתי ביחס לאפשרות העותרת לקבל טיפול הולם בארץ מוצאה, וביחס לקיומו של איש קשר בגאנה שיוכל לדאוג להמשך הטיפול בעותרת. בנסיבות אלו נקבע שהחלטת המשרד אינה סבירה. נפסק כי בקשת העותרת תועבר לבחינת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים וכי העותרת לא תורחק מישראל עד לקבלת החלטת הוועדה בעניינה. (ניתן 01.11.11)
פסק דין של בית המשפט המחוזי: עיכוב גירוש בשל מחלת ילד ( עתמ 001476/06 )

בית המשפט המחוזי נעתר לבקשת אזרח גאנה, אב לפעוטה עם מום בליבה, והחליט לעכב את גירושו בשנה. אומנם אין סכנה מיידית לחייה של הפעוטה ואין צורך בטיפולים דחופים. כל שנחוץ הוא מעקב רפואי, כדי לוודא שאין סיבוכים ומעקב שכזה אינו אפשרי בגאנה.
קבוצות מוחלשות

זכויות מהגרי עבודה, פליטים וחסרי מעמד
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם