המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

אוטונומיה וכשרות משפטית > פסיקה

כללי
בית המשפט למשפחה: לנפטר זכות לתרום גופתו למחקר ואין בסמכות קרובי משפחתו להתנגד לכך (תמ"ש 13320/08).

לביהמ"ש לענייני משפחה בכפר סבא הוגשה תביעה כנגד סירובו של בן המנוחה לניתוח גופתה לצרכי רפואה ומחקר על אף שהסכימה לכך בחייה. ביהמ"ש קבע, כי עפ"י חוק האנטומיה והפתולוגיה ומלשונו, זכותה של המנוחה לתרום את גופתה למדע בניגוד לרצון בנה ועל הגוף החוקר לדאוג לקבורה דתית, לא יאוחר משנה מיום בו נתקבלה הגופה. בפסק הדין מובאות דוגמאות להיתרים אלו גם מהמשפט העיברי.
קבוצות מוחלשות

זכויות זקנים
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם